Facility Managament
COVID-19 PANDEMIA A DZIAŁANIA OPERACYJNE
Robert Berliński 18.03.2020 0
Zdjęcie raport UTI

COVID-19 to pandemia. W takich sytuacjach krytyczne obiekty stają przed szczególnymi wyzwaniami, zarówno ze względu na ryzyko niedostępności kluczowego personelu z powodu choroby lub kwarantanny, jak i w związku z innymi długoterminowymi skutkami, które mogą mieć wpływ na zdolność operacyjną. Na szczęście w branży obiektów Data Center jest dużo wiedzy w zakresie przygotowanie infrastruktury do gotowości, wydajności i niezawodności, które można dostosować do aktualnych wyzwań pandemicznych.

W miarę rozprzestrzeniania się wirusa coraz więcej organizacji przechodzi od aktualizacji planów reagowania jak i do ich wdrażania. Każda organizacja jest inna, a procedury są różne w zależności od obiektu, liczby przypadków COVID-19 w danym obszarze oraz ograniczeń określonych przez rząd danego kraju. Jedną wspólną cechą wszystkich firm są ich priorytety: zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników, partnerów i klientów, ciągłości działania oraz zgodność z wytycznymi i przepisami wydanymi przez publiczne służby zdrowia i agencje rządowe.

W tych trudnych dniach firma Uptime Insitute wydała raport o tytule „COVID-19: Minimizing critical facility risk”. W niniejszym wpisie chcemy przedstawić założenia zaproponowane przez ekspertów Uptime Institute stanowiące dużą dawkę wiedzy praktycznej jak postępować w tej sytuacji.

Co zawiera raport „COVID-19: Minimizing critical facility risk”?

Dokument opracowany przez Uptime Institute, jest zebraniem najlepszej posiadanej wiedzy w celu wsparcia operatorów infrastruktury krytycznej w celu przygotowania się na wpływ nowego korona wirusa, który powoduje COVID-19. Dokument pozwala zaplanować aktualne działania w obiekcie Data Center w odpowiedzi na obecne zagrożenie. Raport przedstawia kroki jakie powinny być rozważone w celu opracowania strategii jak i procedur dotyczących przyszłych epidemii.

Poniżej krótki wyciąg z ważnych punktów dokumentu pozwalając przybliżyć wyzwania związane z aktualną sytuacją.

Punkty do rozważenia podczas budowania planów działania:

 • Porozmawiaj z firmami ubezpieczeniowymi i doradcami prawnymi na temat istotnych elementów, takich jak wymagania dotyczące czyszczenia, umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA), powiadomienia itp.
 • Rozważ wpływ usługi IT (klienta). Odpowiedzi na COVID-19 mogą wpływać na ruch internetowy, obciążenia i wymagania dotyczące dostępności dla niektórych klientów. Operatorzy powinni porozumiewać się z klientami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, w celu omówienia wpływu, szczególnie jeśli planowane są aktualizacje lub migracje lub dodawane są nowe zdolności, a opóźnienia w tych projektach mogą mieć wpływ na operacje lub projekty jednostek biznesowych.
 • Utrzymuj komunikację z personelem, klientami i partnerami. Jest to sytuacja dynamiczna, dlatego częste - codziennie lub nawet dwa razy dziennie - odprawy mogą być odpowiednie, gdy zmieniają się warunki i mogą wpływać na operacje biznesowe.
 • Udostępniaj aktualności i linki do zasobów publicznych, aby informować pracowników o aktualnym stanie pandemii oraz najlepszych praktykach w celu utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.
 • Zapewnić pracownikom jasne wytyczne dotyczące zasad firmy / zasad regulacyjnych związanych z objawami (osobistych lub w rodzinie), przypadkami możliwego narażenia, parametrami i czasem trwania kwarantanny oraz implikacjami dla zwolnień lekarskich / płatnego urlopu, ochrony itp.
 • Regularnie informuj pracowników o aktualnym poziomie reakcji i jego wpływie na codzienne czynności.
 • Jeśli działania takie jak operacje i konserwacja są wykonywane przez zewnętrzne podmioty, współpracuj z partnerami w celu ustalenia i dostosowania zasad kooperacji.
 • Przewiduj zakłócenia łańcucha dostaw. Oprócz zasobów kluczowych dla funkcjonalności biznesowej, zaopatrz się w odpowiedni poziom dostaw produktów, które zmniejszają rozprzestrzenianie się czynników zakaźnych: chusteczki dezynfekujące, środki dezynfekujące do rąk, maski, rękawiczki, termometry bezkontaktowe, odpowiednie produkty czyszczące do różnego rodzaju urządzeń itp. Należy rozważyć potencjalne długoterminowe zakłócenia w łańcuchu dostaw w odniesieniu do krytycznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Komponenty wyprodukowane w Chinach lub innych obszarach, których dotyczy problem, mogą nie być dostępne przez wiele miesięcy. (Należy zauważyć, że we Włoszech znajduje się kilka dużych zakładów produkcyjnych urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych).
 • Unikaj niepotrzebnego ryzyka. Rozważ odłożenie lub anulowanie projektów lub działań, które mogą zwiększyć ryzyko infekcji, spowodować ekspozycję na przepływy pieniężne (jeśli jest to problem) lub obciążyć dostawców / partnerów / pracowników.

Lista sugerowanych rozwiązań i elementów koniecznych do wzięcia pod uwagę dotyczące różnych zakresów działania operacyjnego. Poniższe kroki na pewno poprawią bezpieczeństwo personelu, klientów oraz usług.

o   Środki dezynfekcyjne

 • Zintensyfikuj czynności porządkowe - codziennie wykonuj kilka rund czyszczenia, szczególnie powierzchni o dużym kontakcie (np. klamki, włączniki światła, przyciski windy, poręcze, uchwyty kranowe). Jeśli to możliwe, należy czyścić urządzenie w sposób ciągły cykliczny przez urządzenie dezynfekujące powierzchnie dotykowe w godzinach pracy. (Nie dotyczy to stacji roboczych, biur oraz technologii osobistych i wspólnych).
 • Umieścić ściereczki do dezynfekcji rąk i dezynfekujące (wraz z urządzeniami do usuwania) w całym obiekcie, a także znaki przypominające personelowi i gościom o częstym używaniu.
 • Umieść w łazience znaki przypominające personelowi o konieczności częstego mycia rąk, stosując odpowiednie techniki.
 • Umieszczaj znaki w placówce przypominając tym personelowi o używaniu chusteczek jednorazowych, po kichnięciu i kaszlu w nie, natychmiast powinny być wyrzucone do pojemnika na odpady.
 • Należy pamiętać, że śluzy mogą stanowić znaczące miejsce na rozprzestrzeniania się wirusa, ponieważ są małymi zamkniętymi przestrzeniami, zwykle nie są wentylowane i mają powierzchnie, które mogłyby pozwolić wirusowi żyć przez wiele godzin, a nawet dni. Rozważ ograniczenie używania śluz i / lub dezynfekcji po każdym użyciu.
 • Zapewnij środki czyszczące i wymagaj od personelu dezynfekcji wszystkich miejsc pracy na początku i na końcu każdej zmiany.
 • Przejrzyj procedury i materiały stosowane przez zakontraktowaną przez firmę sprzątającą. Rozważ zatrudnienie specjalistycznej firmy sprzątającej, która przestrzega zaleceń dezynfekcji od uznanych organów zdrowia publicznego.
 • W miarę możliwości stosuj techniki dezynfekcji natryskowej lub zamgławiania - są one bardziej skuteczne niż zwykłe wycieranie powierzchni roztworami dezynfekującymi, ponieważ antyseptyczna mgła pokrywa powierzchnię przez dłuższy czas. Skonsultuj się z dostawcą sprzętu czyszczącego i dostawcami sprzętu, aby ustalić akceptowalne systemy odkażające dla określonych obszarów centrum danych.
 • Zbadaj i zastosuj metody głębokiego czyszczenia środowiska przestrzeni serwerowni, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu (np. współczynnik wymiany powietrza / objętość, podłogi podniesione). Zwiększ częstotliwość zarówno standardowych operacji czyszczenia (tj. przestrzeni publicznych, zewnętrznych elementów szafy na sprzęt itp.), jak i głębokiego czyszczenia (całkowite ścieranie całego sprzętu IT, czyszczenie pod podłogą techniczną i nad sufitami podwieszanymi, ewentualnie parowanie dezynfekujące itp.). Skonsultuj się odpowiednio ze specjalistycznymi firmami sprzątającymi, konsultantami projektowymi / inżynieryjnymi i / lub producentami sprzętu.
 • Rozpocznij weryfikację rynku, aby zidentyfikować dostawców specjalistycznych usług sprzątania dla technicznych przestrzeni / obszarów sprzętu dla dwóch scenariuszy:
  •  Środki ostrożności: personel sprzątający używa specjalnych środków i ściereczek zatwierdzonych przez uznane organy zdrowia publicznego. Wszystkie materiały użyte do czyszczenia są usuwane z obiektu i usuwane jako zagrożenie biologiczne po zakończeniu czyszczenia.
  • Potwierdzenie wirusa COVID-19 na obiekcie: personel sprzątający używa kombinezonów, rękawic, pokrowców na buty itp. Następnie wszystkie są pakowane w worki i usuwane z terenu po zakończeniu czyszczenia.
 • Przejrzyj planowaną wymianę filtrów wlotowych powietrza zewnętrznego i filtrów powietrza urządzeń wentylacyjnych. Należy rozważyć częstszą wymianę filtrów i / lub stosowanie filtrów o wyższej wartości minimalnej wydajności.
 • Zapewnić dostępność osobistego wyposażenia ochronnego, w tym masek, rękawiczek i kombinezonów Tyvek.
 • Rozważ zamknięcie wszystkich stołówek w obiektach, pozostawiając otwarte tylko kioski / mikro-maszyny z paczkowanym jedzeniem.

o   Dostęp do obiektu

 • Punkty kontroli bezpieczeństwa przy bramach wejściowych do centrum danych powinny sprawdzać przepustki wejściowe, dokonywać pomiaru temperatury metodami bezkontaktowymi i dezynfekować ręce wchodzących osób. Wejście na obiekt jest dozwolony tylko wtedy, gdy osoba jest zweryfikowana.
 • Umieszczaj znaki samooceny zdrowia przy wszystkich wejściach i obszarach o dużym natężeniu ruchu.
 • Ponieważ wielu operatorów nie jest obecnie w stanie przeprowadzić testu na obecność COVID-19, należy zastosować podejście zachowawcze: rozważ wszelkie powiązane objawy jako możliwy przypadek zakażenia COVID-19. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi kryteriów badań przesiewowych wydanymi przez organy zdrowia publicznego.
 • Pracuj w porozumieniu z działem kadr i / lub działem BHP w Twojej organizacji, aby opracować kwestionariusz przesiewowy dotyczący narażenia na sytuacje wysokiego ryzyka (podróż do miejsc o wysokim wskaźniku infekcji, obecne objawy lub kontakt z innymi osobami wykazującymi objawy itp.). Wymagaj od wszystkich osób (pracowników i osób niebędących pracownikami) wypełnienia kwestionariusza przed przyjęciem i dostępem do obiektu.

o   Działania operacyjne personelu

 • Zweryfikuj wszystkie połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN), aby zapewnić niezawodny dostęp. Rozważ poinstruowanie wszystkich pracowników niekrytycznych dla operacji centrum danych o pracy z domu.
 • Zapewnij dostęp VPN do systemów zarządzania budynkiem (BMS) w celu zdalnego monitorowania centrum danych.
 • Zapewnij dostęp do standardowych procedur operacyjnych (SOP) i procedur operacyjnych w sytuacjach awaryjnych (EOP), aby w razie potrzeby umożliwić zdalne współdziałanie.
 • Upewnij się, że SOP / EOP są dostosowane do działania przez osoby, które normalnie nie pracują w obiekcie.
 • W zależności od okoliczności rozważ przełożenie / odwołanie wszystkich spotkań osobistych - skorzystaj z poczty e-mail, telefonu i konferencji audio / wideo.
 • Przypomnij pracownikom (za pomocą znaków, codziennych odpraw) o ich odpowiedzialności za odkażanie - zapewnij sprzęt ochronny, środki czyszczące i przypomnienia o konieczności dokładnego i częstego mycia rąk.
 • Przewiduj wyzwania związane z pracą z ograniczoną liczbą pracowników. Opracuj macierz zagrożeń kadrowych dla różnych scenariuszy nieobecności pracowników (np. poniżej 25 procent, 25-50 procent, 50-75 procent, 75-99 procent, 100 procent). Dla każdego scenariusza podsumuj:
  • Wpływ na biznes (praca krytyczna).
  • Wpływ na biznes (praca niekrytyczna).
  • Elementy reakcji serwerowni na działania.
  • Wpływ na poziom usług.
  • Wpływ na wskaźniki świadczenia usług.
 • Zbadaj i przetestuj technologie do zdalnego monitorowania / zarządzania (np. remote/smart hands), automatyzacji itp. Badania stres-test dla różnych elementów.
 • Każdy osoba przejawiająca objawy zarażenia powinna zostać poinstruowany o konieczności odizolowania i telepracy przez następne 14 dni.
 • Każdy osoba, która miała bliski kontakt z potwierdzoną osobą posiadającą COVID-19, musi zostać poddana kwarantannie przez odpowiedni okres, zwykle 14 dni.
 • Wyznacz personel i możliwych zastępców oraz zweryfikuj, że zastępcy zostali w pełni przeszkoleni i poinformowani o rolach i obowiązkach krytycznych pracowników, których należy tymczasowo zastąpić.

o   Działania operacyjne podróże

 • Wprowadź zakaz / minimalizacje wszystkich niepotrzebnych podróży. Należy jasno określić, co stanowi podróż (na przykład krótkie podróże lokalne w porównaniu do dłuższych / podróży międzynarodowych) i opracować odpowiednie wytyczne.
 • Wprowadź zakaz lub ogranicz podróż między obiektami. Tam, gdzie konieczne jest przemieszczanie się między lokalizacjami, podejmij kroki, aby zminimalizować zanieczyszczenie krzyżowe - jedno miejsce może tworzyć kopię zapasową drugiego.
 • Zaplanuj niezbędne wizyty konserwacyjne. Lokalne władze lub firmy mogą złagodzić zasady lub przewidzieć wyjątki dotyczące konserwacji niezbędnego sprzętu. Większość obecnie obowiązujących „blokad” stanowi wyjątek dla osób idących do pracy, jednak inne właściwe organy mogą stosować surowsze kontrole przemieszczania się w obrębie swoich obszarów kontroli. Operatorzy muszą zaplanować z wyprzedzeniem, jak sobie z tym poradzić i uzyskać niezbędne zezwolenia, jeżeli będzie wymagane. Uprawnienia mogą zależeć od usług uruchomionych w centrum danych.

o   Zarządzanie zmianami

 • Twórz zespoły personelu o kluczowym znaczeniu dla usług operacyjnych, upewniając się, że każdy zespół ma odpowiednią wiedze i umiejętności oraz doświadczenia wystarczające do skutecznego zarządzania obiektem. Segreguj zespoły między obiektami, zwłaszcza nie zezwalając personelowi pracującemu w głównym obiekcie na odwiedzenie lokalizacji obiektu zapasowego lub kontakt z jej personelem. Jeśli to możliwe, organizuj zadania na obiektach tak, aby zespoły pracowały w oddzielnych obszarach obiektu, nigdy nie kontaktując się ze sobą ani z obszarami roboczymi innych zmian. Upewnij się, że członkowie zespołu utrzymania zawsze pracują na tej samej zmianie, aby nie było kontaktu między zmianami.
 • Nie dopuszczaj do wzajemnego kontaktu zespołów, nawet poza środowiskiem pracy.
 • Nie dopuszczaj do interakcji między zmianami. Przychodzący pracownicy zmianowi powinni zachować odległość co najmniej 2 metrów od wychodzących pracowników zmianowych. Obejmuje to także klatki schodowe, windy.
 • Współdzielone miejsca pracy powinny zostać wyczyszczone chusteczkami dezynfekującymi przez przybywających pracowników zmiany.
 • W zależności od decyzji pracownicy powinni stosować maski podczas prac.
 • W zależności od decyzji pary szkoleniowe (np. starszy inżynier i stażysta) muszą zawsze nosić maski.
 • Liderzy zmian powinni regularnie raportować (za pośrednictwem wiadomości e-mail) kierownikom o przestrzeganiu przez pracowników działań łagodzących (sprzątanie itp.) i powiadamiać o wszelkich obawach (np. problemy zdrowotne pracowników, brak środków dezynfekujących itp.).
 • Rozważ wdrożenie systemu śledzenia kontaktów. Codziennie rejestruj informacje zdrowotne i lokalizację personelu, personelu dostawcy i innych powiązanych pracowników, aby monitorować potencjalną miejsce do rozwoju wirusa lub wszelkie objawy wystąpienia (w tym przeziębienie).

o   Zabezpieczenia działań operacyjnych

 • Zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, klasyfikuj zadania jako krytyczne a niekrytyczne, aby ułatwić ustalanie priorytetów.
 • Odłóż wszystkie nieistotne czynności konserwacyjne (np. testy termowizyjne i kwartalne wizyty w różnych systemach) oraz w miarę możliwości, wszelkie planowane duże projekty konserwacyjne.
 • Jeśli nie jest to konieczne, należy przełożyć testy wysokiego ryzyka (np. testy zaników zasilania, regularne testy obciążeniowe agregatów prądotwórczych) po ustąpieniu ryzyka pandemii.
 • Przejrzyj plany, procedury i zasady odzyskiwania działalności operacyjnej po awarii (np. SOP, EOP), deklaracje celów itp. Zaktualizuj w razie potrzeby dla bieżących i przewidywanych warunków.
 • Organizuj dodatkowe szkolenia SOP / EOP dostawców / współpracowników (zdalnie, w możliwym zakresie), aby mogli wykonywać podstawowe funkcje w przypadku 100-procentowej absencji zespołu utrzymania.
 • Przewiduj i przygotuj się na zakłócenia w łańcuchu dostaw elementów, takich jak okablowanie, szafy serwerowe, części zapasowe infrastruktury krytycznej i inne elementy. Zamów więcej zapasów i przedyskutuj przewidywane terminy realizacji z dostawcami. W przypadku gdy obiekt zależy od dostawców i / lub usługodawców w zakresie utrzymywania zapasów krytycznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, sprawdź, czy ci dostawcy przewidzieli i uwzględniali możliwe zakłócenia łańcucha dostaw.
 • Opracuj plany radzenia sobie z możliwością poważnej awarii sprzętu, gdy możesz nie mieć dostępu do kluczowego personelu lub zasobów z powodu zakłóceń łańcucha dostaw.
 • Upewnij się, że ustanowione procedury dotyczące awarii sprzętu są wyraźnie i możliwe do przekazania. Zweryfikuj EOP, aby potwierdzić, że procedury te wyraźnie odnoszą się zarówno do tego, co należy zrobić, aby zapewnić, że uszkodzony sprzęt jest doprowadzony do bezpiecznej pracy, gdy naprawa nie jest możliwa, oraz jakie kroki są wymagane, aby zapewnić ciągłość działania (np. obejście, przełączenie na nadmiarowe komponenty, migrowanie obciążenia i / lub krytyczne aplikacje do zasobów kopii zapasowych).
 • Zbadaj odporność systemu - jeśli redundancja jest niewystarczająca, w zakresie weryfikacji awarii jednego lub więcej komponentów, rozważ alternatywne plany działania, aby zapewnić dostępność.
 • Uzupełnij zbiorniki paliwa.
 • Przeprowadź stres-testy VPN, aby upewnić się, że systemy mogą obsługiwać większą objętość / częstotliwość wirtualnych interakcji, ponieważ wielu pracowników będzie pracować zdalnie.
 • Uruchom alternatywnych dostawców w stan gotowości (jeśli są dostępni i jest to ekonomicznie wykonalne). Może to obejmować zasoby kadrowe (pracownicy mobilni) i personel specjalistyczny (elektryczny / mechaniczny) od innych dostawców.

o   Konsultanci i dostawcy na obiekcie

 • Wyeliminuj (w miarę możliwości) i sprawdzaj dostęp do konsultantów/dostawców, którzy nie są konieczni do przebywania na obiekcie. Upewnij się, że każdy z dostawców jest poinformowany o wszystkich obowiązujących wymogach i procedurach.
 • Zweryfikuj program szkoleniowy dla sprzedawców oraz dodaj tematy i informacje, aby ulepszyć procedury bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady pracy na obiekcie.
 • Jeśli na obiekcie pojawia się klient lub inna zewnętrzna osoba, rozważ wprowadzenie następujących środków ostrożności:
  • Wydziel łazienkę na wyłączny użytek gościa. Dokładnie wyczyść ją, gdy klienci wyjdą z obiektu.
  • W przypadku odwiedzających, sprzedawców, klientów i konsultantów rozszerz ogólną zasadę zakazu jedzenia i picia na całym obiekcie centrum danych (tzn. nie pracownicy nie mogą wnosić żadnego jedzenia do obiektu ani korzystać z pokojów socjalnych).

o   Zarządzanie infrastrukturą

 • Bliżej współpracuj z partnerami w zakresie zasad reagowania / procedur eskalacji.
 • Ustal, jak często i w jaki sposób wszystkie strony będą na bieżąco informować innych o aktualnej sytuacji.
 • Przejrzyj warunki wszystkich umów SLA w odniesieniu do ilości obsługi na zmianę i warunków na obiekcie. Skontaktuj się z dostawcami usług, aby omówić ich zdolność do spełnienia określonych w SLA wymagań.
 • Sprawdź, czy wykonawcy i podwykonawcy mogą być w stanie zrekompensować lokalne niedobory personelu, przenosząc doświadczonych pracowników z innego regionu. Przedyskutuj tę możliwość wcześniej.

Wiele działań opisanych w przedstawionym dokumencie jest związanych z polityką firmy, ale obiekty działające na obszarach dotkniętych poważnymi skutkami mogą podlegać przepisom władz zewnętrznych, szczególnie w zakresie spotkań i podróży. Ponadto w tych obszarach należy przyjąć najostrzejsze praktyczne zasady. Poniżej sugestie z tym związane:

o   Zwiększ ograniczenia dostępu:

 • Zastanów się nad wstępną kontrolą wszystkich zaplanowanych gości, zanim dotrą na obiekt.
 • Wyślij odwiedzającemu ankietę e-mailem na 48 godzin przed wizytą (lub tak długo, jak to możliwe) i wymagaj wypełnienia przed potwierdzeniem wizyty.
 • Sprawdź, czy wszystkie odpowiedzi pozostają niezmienione po przybyciu. Zezwól na wjazd tylko wtedy, gdy odpowiedzi wskazują na niskie prawdopodobieństwo infekcji.
 • Zabroń wejścia nieplanowanym odwiedzającym.
 • Dokonaj kontroli temperatury (za pomocą bezkontaktowych termometrów) przed wejściem do obiektu.

o   Zabezpieczenie siły roboczej:

•       Zastanów się nad wyznaczeniem co najmniej jednej osoby poddanej kwarantannie na stanowisko na zmianę, która będzie w pogotowiu.

 • Biorąc pod uwagę, że uważa się, że okres inkubacji wirusa wynosi dwa tygodnie, rozważ co dwa tygodnie rotację zespołów pracujących na zmiany: Zespół A pracuje przez dwa tygodnie w odrębnym obszarze, bez krzyżowania się z innymi zespołami. Następnie przez następne dwa tygodnie Zespół B przejmuje kontrolę i Zespół A poddaje się kwarantannie przez 14 dni. (Kwarantanna powinna obejmować minimalny kontakt społeczny poza najbliższą rodziną i zdrowy rozsądek, aby zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem, w tym unikanie miejsc publicznych i transportu publicznego.)
 • Ponownie oceń, w jaki sposób są realizowane kwestie żywieniowe pracowników. Zastanów się nad dedykowaną osobą, która będzie miała specjalne zadanie utrzymanie higieny w pokoju przerw. Rozważ zamknięcie wszystkich punktów kaw i kuchni.
 • Jeśli to możliwe przygotuj się w ostateczności na zakwaterowanie personelu na miejscu, co nie wyklucza, że może to spowodować szybsze rozprzestrzenianie się wirusa.

o   Dalsze czyszczenie:

 •  Skonsultuj się ze specjalistami, aby regularnie przeprowadzać głębokie czyszczenie w całym obiekcie.

o   Realizacja projektów na obiekcie

 • Zawieś wszystkie nieistotne projekty, jeśli to możliwe.
 • Jeśli projekt musi być kontynuowany, koordynuj prace z wykonawcami, aby upewnić się, że wszyscy podwykonawcy / dostawcy stosują odpowiednie zabezpieczenia.
 • Jeśli to możliwe, utwórz oddzielne, bezpieczne wejście dla wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt i ustal izolację personelu projektu od personelu operacyjnego. Członkowie zespołu operacyjnego, którzy są przydzieleni do nadzoru lub nadzoru nad projektem, powinni być oddani tym obowiązkom i nie powinni mieć możliwości interakcji z personelem odpowiedzialnym za operacje.

o   Obiekty kolokacyjne

 • Odłóż wszystkie wycieczki lub inne nieistotne wydarzenia na obiekcie
 • Aby uniknąć niedogodności i potencjalnego niezadowolenia klienta, bądź proaktywny: poinformuj wszystkie zainteresowane strony o obowiązującym planie gotowości COVID-19 i jego wpływie na ich dostęp do obiektu z wyprzedzeniem. W komunikacji tej należy podkreślić, że wdrażane kroki mają na celu wsparcie maksymalnej dostępności infrastruktury centrum danych z korzyścią dla klientów.
 • Poinformuj klientów o dostępnych technologiach, które pozwalają im zdalnie zarządzać obiektem (np. zdalne monitorowanie za pośrednictwem pulpitów zarządzania infrastrukturą centrum danych, inteligentne ręce itp.).
 • Rozważ zaoferowanie bezpłatnych lub obniżonych stawek na usługi remote-hands, aby zachęcić do korzystania.
 • Zaproponuj klientom przetestowanie ich zdolności do reagowania na zdarzenia zdalnie lub przy użyciu tylko personelu dyżurnego, zanim stanie się to konieczne.
 • Umieszczaj znaki przy wejściu do budynku, śluzach dla osób i obszarów o dużym natężeniu ruchu na temat praktyk sanitarnych i ochronnych. Weź pod uwagę, że śluzy mogą stanowić repozytorium dla wirusa, ponieważ są małymi ograniczonymi przestrzeniami, zwykle nie są wentylowane i mają powierzchnie, które mogłyby pozwolić wirusowi żyć przez wiele godzin, a nawet dni.
 • Klienci powinni rozważyć ograniczenie używania śluz osobistych i / lub dezynfekcji po każdym użyciu.
 • Zastanów się nad ograniczeniem dostępu do wspólnych przestrzeni, takich jak lobby dla klientów itp. Upewnij się, że we wszystkich wspólnych obszarach, w tym w pobliżu automatów do sprzedaży, znajdują się materiały do dezynfekcji.

Podsumowując pamiętajmy, że COVID-19 działa od wielu tygodni, ale do niedawna jego wpływ na wiele organizacji był ograniczony. W rezultacie wiele firm jest (i pozostanie) w trybie reaktywnym. Ostatecznie zostanie to zastąpione przeglądem i iteracyjną poprawą polityki procedur. W związku z dotkliwością pandemii prawdopodobne jest, że wiele zasad zostanie na stałe włączone do zarządzania obiektami o znaczeniu krytycznym. Może to zwiększyć ogólne koszty.

Całość procedur stanowi niezwykłe wyzwanie, biorąc pod uwagę istniejące i dobrze udokumentowane braki kadrowe w branży. Obecne wydarzenia wzmacniają potrzebę zwiększenia wysiłków ze strony biznesu, instytucji edukacyjnych oraz organizacji handlowych w celu wzmocnienia programów rekrutacyjnych i szkoleniowych. Pamiętajmy ta pandemia nie będzie ostatnia. W ciągu ostatnich dwudziestu lat epidemie wirusowe, takie jak SARS i MERS już powodowały śmierć i zakłócenia w działaniu wielu przedsiębiorstw. Globalizacja oznacza, że ​​będzie ich więcej, a niektóre mogą być bardziej niebezpieczne. Dlatego wszystkie organizacje muszą być przygotowane przez cały czas, tak samo jak w przypadku bardziej przyziemnych i lokalnych problemów. Oznacza to, że wszystkie działania powinny być planowane i przeglądane w ramach rutynowych dobrych praktyk. Powinny również informować o inwestycjach w redundancję i zdalne zarządzanie / automatyzację.

Obecnie uważa się, że wirus COVID-19 może stać się endemiczny - co roku powtarza się, podobnie jak grypa. Zajmując się bezpośrednimi wyzwaniami obecnego globalnego kryzysu zdrowotnego, biznes musi również planować w dłuższej perspektywie. Plany ciągłości działania powinny zostać z aktualizowane, aby obejmowały środki profilaktyczne (np. wymagające szczepienia niezbędnego personelu na początku każdego „sezonu grypowego”) oraz środki gotowości (przegląd odporności cyfrowej, redundancji witryny, SLA dostawców itp.).

Całość raportu w wersji oryginalnej można znaleźć na stronie autora Uptime Institute.

W przypadku pytań nasz zespół jest gotowy do pomocy Państwu w celu wsparcia we wdrożeniu powyższych procedur na Państwa obiekcie.


Dodaj Komentarz
Komentarze 0
Ask a question
Expert Advice

If you have a technical question
about Data Centers, we will be happy to help.

 • Free of charge
 • Feedback within 24h
 • Experts, Technicians